ଓଜନ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ କି ? ନଜର ପକାନ୍ତୁ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଉପରେ
ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ସେଓ ଖାନ୍ତୁ ଓ ନିଜକୁ ଡାକ୍ତର ଠୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ । ସେହିପରି ଗୋଟିଆ ନାସ୍ପାତି ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ଓଜନ ଠିକ ରହିଥାଏ । କିଛି ଲୋକ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ତ କେତେ ଜଣ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ । ଓଜନର ହ୍ରାସ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ସର୍ଜରୀ କରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଔଷଧ ଖାନ୍ତି | ଏଥିରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାର... Read more