ମହିଳା ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଡାଫୋନ୍ ର “ଭୋଡାଫୋନ୍ ସଖୀ” ପ୍ଳାନ
ଭୋଡାଫୋନ୍ ସଖୀ ପ୍ଳାନ : ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଭୋଡାଫୋନ୍ ନିଜର ମହିଳା ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାନ୍ । ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ‘ଭୋଡାଫୋନ୍ ସଖୀ’ । ଏହି ସ୍କିମ୍ ମୂତାବକ ମହିଳା ମାନେ ରିଟେଲରଙ୍କୁ ନିଜ ନମ୍ବର ନଦେଇ ରିଚାର୍ଜ ର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ । ଭୋଡାଫୋନର ଏହି ଭୋଡାଫୋନ୍ ସଖୀ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରିଚାର୍ଜ ବିକଳ୍ପର ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ... Read more
Blowjob
Creampie
Orgy
Anal
Anal
Orgy
Anal
Threesome
Creampie
Orgy
Anal