ମୁହଁ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରତାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, ମୁହଁର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଯାଣନ୍ତୁ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର
ମୁହଁର ଯତ୍ନ: ମୁହଁ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରତାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, ତେଣୁ ମୁହଁର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ମୁହଁର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଯାଣନ୍ତୁ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର । ଉଜ୍ୟଲତା ଏବଂ ଗୋରାପଣ ପାଇଁ ଘରୋଇ ଉପଚାର : ୧. ମେହେନ୍ଦି ପାଉଡର ଏବଂ ପୁଦିନା ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଫୁଟାନ୍ତୁ । ଏଥିରୁ ବାହାରିବା ବାଷ୍ପକୁ ମୁହଁରେ ନେଲେ ଏହା ଗୋରାପଣ ବଢାଏ। ୨. ତରଭୁଜର ଚୋପାକୁ ମୁହଁରେ ମାଲିସ କଲେ... Read more