ଫାସଟ୍ୟାଗ୍

ଡିସେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ସମସ୍ତ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ଫାସଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ

ଟୋଲ ଫି କୁ ସହଜ ଓ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ହେବ ଗାଡି ମଟର । ଡିସେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ସମସ୍ତ ନୂଆ ଚାରି
Read more