aeroindia

ବେଙ୍ଗାଲୁରରେ ହେବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏୟାର ସୋ

ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏରୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବାୟୁ ସେନାର ଏୟାର ସୋ ସହ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବଦଳରେ
Read more