Cm announce river rules for 3 months

୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ !

୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ନଦୀ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜଳ ସଂପଦର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ୫ ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ ୭୫ ହଜାର କୋଟି
Read more