How to cook Reshmi paneer

ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ରେଶମି ପନିର

ଆପଣମାନେ କେବେ ରେଶମି ପନିର ଖାଇଛନ୍ତି କି ? ଯଦି ଖାଇନାହାନ୍ତି  ତେବେ ଥରେ ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଛା ହେବ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ । ଯଦି ଏହାର ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ତେବେ
Read more