teenager cant sleep properly

କଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ଵଭାବର ! ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ କଣ ହୋଇପାରେ

ଏକୁଟିଆ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଯୁବପୀଢ଼ି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଓ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । କ’ଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ କମ୍ ଶୋଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ଵଭାବର ଅଟନ୍ତି ? ଯଦି ଏପରି ହେଉଛି ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ,ଏହାର କାରଣ ତାଙ୍କର
Read more