ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ପରେ ଶରୀରକୁ ନିରୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ଉଚିତ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ

ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ପରେ ଶରୀରକୁ ନିରୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ଉଚିତ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ

ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ  ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବା ସହ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସତେଜ ଅନୁଭବ ହୁଏ । ତେବେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଓ ମନ ପାଇଁ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଯେତିକି ଜରୁରୀ ବ୍ୟାୟାମ ପରେ ଶରୀରକୁ ନିରୋଗ ରଖିବା ସେତିକି ଜରୁରୀ । ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ପରେ ଶରୀରକୁ ନିରୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ଉଚିତ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ  ।

ଶୋଇବାରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:

ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପରେ ଶୋଇବାରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆବ୍ୟଶକୀୟ ପରିମାଣର ଶୋଇଲେ ମାଂସପେଶୀ ଓ ଟିସୁ ସୁସ୍ଥ ରହେ। ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାର ହରମୋନ କ୍ଷରଣ ହୁଏ, ଯାହା ଶରୀରର ସେଲ ଓ ମାଂସପେଶୀକୁ ଶକ୍ତ ରଖେ।

ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ:

ଯେଉଁମାନେ ବଡି ବିଲଡିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ୍‌ର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରୋଟିନ୍‌ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା, ମାଛ ଓ ଡାଲି ଆଦିକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫଳରେ ମାଂସପଶୀ ଟିସୁର ପୁନଃ ଗଠନ ଭଲ ରୂପେ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ ପରେ ପରେ ଚା କିମ୍ବା କଫି ପିନ୍ତୁ ନାହିଂ । ଏହା ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ।

ପ୍ରଚୁର ପାଣି :

ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କିମଯାଏ । ତେଣୁ ବ୍ୟାୟାମ ପରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ଲୁଣ ଓ ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା:

ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ହାତ, ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେବ ସାଧାରଣ କଥା ।  ତେବେ ଏହି ଯନ୍ତଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ ପରେ ଗରମ ପାଣିରେ ଲୁଣ ଗା‌ଧୋଇଲେ ଶରୀରକୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମାଇବା ସହ ଶରୀରକୁ ଆରମ ଦେଇଥାଏ । ଯଦି ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୁଏ ତେବେ ଉଷୁମ ତେଲରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମସାଜ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ସୁଖିବା ପରେ ହିନ କରିବା ଜରୁରୀ ।

ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ପରେ ଶରୀରକୁ ନିରୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ଉଚିତ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ