Loading...

ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ମହିଳାମାନେ ଏହି ସବୁ କାମ ନକରିବା ବହୁତ ଭଲ

ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ମହିଳାମାନେ ଏହି ସବୁ କାମ ନକରିବା ବହୁତ ଭଲ

ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ସହ ଜଡିତ କିଛି ବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସ ଋତୁସ୍ରାବର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା , ବିରକ୍ତଭାବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ।

ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ସହ ଜଡିତ କିଛି ବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସ ଋତୁସ୍ରାବର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା , ବିରକ୍ତଭାବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମହିଳା ମାନେ ଔଷଧ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକଥର କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଋତୁସ୍ରାବର ତାରିଖକୁ ଔଷଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳା ମାନେ ଋତୁସ୍ରାବ ସହ ଜଡିତ ଔଷଧ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି , ସେହି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅନେକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଆଜି ଆମେ ଏହିସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। 

ଋତୁସ୍ରାବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଉପଚାର :

ଯଦି ଆପଣ ଆଣ୍ଟି-ଇନଫ୍ଲାମେଟୋରୀ medicines ସେବନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ :

  • ପେଲଭିକ୍ ସ୍ଥାନକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗରମ ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
  • ପିଠି ଏବଂ ତଳ ପେଟକୁ ମାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ ।
  • ବିଶେଷକରି ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ।
  • କମ୍ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ |
  • ପ୍ରତିଦିନ ଥିଏମାଇନ୍ (ଭିଟାମିନ୍ ବି 1) ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ନିଅନ୍ତୁ ।

Ratnamani Maharana

Shakespeare, in the beautiful garden, among the party. Some of the hall: in fact she was ever to.