Category Archives: Movie Reviews

  • Pilata Bigidigala Movie Review by ENews Team

    Pilata Bigidigala Movie Review by ENews Team

    Pilata Bigidigala (2015) Producer – Pooja Bharalawala Director – Basant Sahu Starring – Sabyasachi Mishra, Archita Sahu, Papu Pom Pom, Lipsa Mishra, Bijay Mohanty, Kuna Tripathy, Jeevan Panda, Biren Mishra and Banku Music Composer – Prem Anand Lyrics – Nijam, Basantraj Samal Story – Basant Sahu ...