Loading...

ଶରୀରପାଇଁ ରାମବାଣ ଅଟେ ସଜନା ଛୁଇଁ

ଶରୀରପାଇଁ ରାମବାଣ ଅଟେ ସଜନା ଛୁଇଁ

ସଜନା ଗଛ ଏକ ଉପକାରୀ ଗଛ। ଏହାର ପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୁଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ।

ସଜନା ଗଛ ଏକ ଉପକାରୀ ଗଛ। ଏହାର ପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୁଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ। ସଜନା ଶାଗରେ ଯେପେରି ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି। ଭିଟାମିନରେ ଭରପୁର ସଜନା ଛୁଇଁ ! ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଗୁଣ ବିଷୟରେ . . . . 

ସଜନା ଛୁଇଁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଥାଏ । ଅନେକ ରୋଗର ନିରାକରଣରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଥଣ୍ଡା ,କାଶ ,ଗଳା ବସି ଯାଇଥିଲେ ଓ ଛାତିରେ କଫ ଜମିଯାଇଥିଲେ ସଜନା ଛୁଇଁ ଖୁବ ଫଳପ୍ରଦ 

ହାଡ ରଖେ ମଜଭୁତ- ସଜନା ଛୁଇଁରେ କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆଇରନ ଏବଂ ଜରୁରୀ ଭିଟାମିନ ପ୍ରଚୂର ପରିମାଣରେ ଭରି ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହା ଶରୀରରେ ଥିବା ହାଡକୁ ମଜଭୁତ ରଖିଥାଏ । 

ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ- ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଜନା ଛୁଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ । ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ ଖାଇବାଦ୍ୱାରା ପ୍ରସବ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ । 

ନପୁଂସକତାରୁ ମୁକ୍ତି- ସଜନାଛୁଇଁରେ ଜିଙ୍କ୍ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଯାହା ଶୁକ୍ରାଣୁର ସଂଖ୍ୟା ବଢାଇ ଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ନପୁସଂକତା ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଫଳପ୍ରଦ ମିଳିଥାଏ । 

ତ୍ୱଚା ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ- ସଜନାଛୁଇଁରେ ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଭଳି ଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ରକ୍ତକଣିକାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣରୁପେ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ।  

Ratnamani Maharana

Shakespeare, in the beautiful garden, among the party. Some of the hall: in fact she was ever to.