ଝାଳ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରୁ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି କି? କରନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ଘରୋଇ ଉପାୟ ମିଳିବ ଫାଇଦା |

ଝାଳ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରୁ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି କି? କରନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ଘରୋଇ ଉପାୟ ମିଳିବ ଫାଇଦା |

କିଛି ଲୋକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅଧିକ ଝାଳ ବାହାର କରନ୍ତି। ଝାଳ ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ହଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତଥାପି, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତ ଝାଳ ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ କେବଳ ନିଜକୁ ଘେରି ରହିନଥାଏ ବରଂ ଆଖପଥର ଲୋକ ଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଡ଼।।

କିଛି ଲୋକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅଧିକ ଝାଳ ବାହାର କରନ୍ତି। ଝାଳ ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ହଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତଥାପି, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତ ଝାଳ ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ କେବଳ ନିଜକୁ ଘେରି ରହିନଥାଏ ବରଂ ଆଖପଥର ଲୋକ ଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଡ଼।। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତ ଆସିଥିବା ଝାଳର ଏହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି।ଲୋକମାନେ ଝାଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା-ମହଙ୍ଗା ଡିଡୋରୋଟ୍ ଏବଂ ଅତର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତଥାପି, ଶରୀର ଉପରେ ଏହି ସୁଗନ୍ଧ ଲମ୍ବା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତୁମେ ଝାଳର ଏହି ଅବ୍ୟବହୃତ ଗଣ୍ଟନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଘରର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ।

mmm

ଖାଇବା ସୋଡା: ଖାଇବା ସୋଡା ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଝାଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ। ଏହା ପାଇଁ ବେକିଂ ସୋଡା, ପାଣି ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଆଣ।ତା’ପରେ ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ତୁମର ଅଣ୍ଡରଆର୍ମ କାଖ ତଳେ ଲଗାଅ।ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସତେଜ ଜଳ ସହିତ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ନିୟମିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତୁମର ଝାଳ ରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବା ଶେଷ ହେବ।

ନଡ଼ିଆ ତେଲ: ଝାଳରେ ଉପସ୍ଥିତ,ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯେଉଁଠାରେ ଶରୀରର ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଝାଳ ଦ୍ବାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜୀବାଣୁକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏପରି ଉପାୟରେ, ଏହା ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନଡିଆ ତେଲ ମସାଜ୍ କରିବା ଲାଭ ଦିଏ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶରୀରରୁ ଆସୁଥିବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ।

ଟମାଟୋ ରସ: ଟମାଟୋ ରସ ଚର୍ମର ରଙ୍ଗକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଅମ୍ଳଗତ ପ୍ରକୃତିର, ତେଣୁ ଏହା ଝାଳ ଦ୍ବାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜୀବାଣୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଟମାଟୋ ରସ ଆପଣଙ୍କ ରେ ମିଳୁଥିବା ମିଳିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ, ବାଲଟି ଉଷୁମ ପାଣିରେ ପ୍ରାୟ 2 କପ୍ ଟମାଟୋ ରସ ରଖ। ତା’ପରେ ତୁମର ଶରୀରର ସେହି ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅ । ଏହି ପଦ୍ଧତି ସପ୍ତାହରେ 3 ରୁ 4 ଥର ଗ୍ରହଣ କରେ । ଏହା କରିଲେ,ଝାଳ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ଆସୁଥିବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଟାଯାଇପାରିବ।

Ratnamani Maharana

Shakespeare, in the beautiful garden, among the party. Some of the hall: in fact she was ever to.