• Home
  • Featured
  • ନୀତି ଦିନିଆ ସାଧାରଣ ରୋଗ ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏବଂ ଜ୍ଵର ର କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର
Featured

ନୀତି ଦିନିଆ ସାଧାରଣ ରୋଗ ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏବଂ ଜ୍ଵର ର କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର

ନୀତି ଦିନିଆ ସାଧାରଣ ରୋଗ କହିଲେ ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏବଂ ଜ୍ଵର କୁ ବୁଝାଏ ।  କମ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ଭଲ କରି ପରିବା।ଯଦି ଉପଶମ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଦରକାର । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ।

୧. ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶରେ ପୀଡିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ, ସବୁଜ ପରିବାରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଉପଶମ ମିଳିବ ।

୨. ପ୍ରତେକ ଦିନ ୨ ଚାମଚ ଅଁଳା ରସକୁ ୨ ଚାମଚ ମହୁସହ ,ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶରୁ ଉପଶମ ମିଳେ ।

୩. ସମାନ ପରିମାଣର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସ, ରସୁଣ ରସ ଏବଂ ଅଦା ରସ ମିଶାଇ ପେଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶ ଦୂର ହୁଏ ।

୪.  କିଛି ଲବଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଜ୍ଵର ଭଲହୁଏ ।

୫. ୧/୪ ଚାମଚ ଡାଳଚିନ ସହ ୧ ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ ଦିନକୁ ଦୁଇ ଥର ପିଇଲେ ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏବଂ ଜ୍ଵର ଭଲ ହୁଏ ।

୬.  ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ମହୁ ମିଶ୍ରଣର ଚା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପେଇଲେ କାଶ ପାଇଁ ଭଲ ଉପଶମ ଦିଏ।

୭. କିଛି ଶୁଖିଲା ଡାଳିମ୍ବ ଚୋପାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଏହା ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶ ଦୂର କରେ ।

୮. କିଛି ପିଜୁଳି ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ଚା ପରି ପିଇଲେ ,କାଶ ଦୂର ହୁଏ ।

୯. ମିଶ୍ରିକୁ, ଅଦା, ତେଜ ପାତ୍ର, ଗୋଲମରୀଚ ସହ ଫୁଟାଇ ପିଇଲେ କାଶ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ।

୧୦. ସମାନ ପରିମାଣର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସ ଏବଂ ପୁଦିନା ପତ୍ର ରସ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଜ୍ଵର ଭଲ ହୁଏ।

ନୀତି ଦିନିଆ ସାଧାରଣ ରୋଗ ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏବଂ ଜ୍ଵର ର କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର  ନୀତି ଦିନିଆ ସାଧାରଣ ରୋଗ ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏବଂ ଜ୍ଵର ର କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର

ଯାଣନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ତ୍ଵଚା ପାଇଁ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର

 

Related posts

ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନା ବେଶ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ପୁରୀରୁ Suna Besa Live 2017

Jitendra

ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ! ଦେଶରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା

Krishna Kumar Manoj

ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧର ପଣା ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ପୁରୀରୁ, AdharaPana Live of Lord Jagannath

Jitendra

1 comment

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More