Featured

ମୁହଁ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରତାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, ମୁହଁର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଯାଣନ୍ତୁ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର

ମୁହଁ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରତାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, ମୁହଁର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଯାଣନ୍ତୁ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର

ମୁହଁର ଯତ୍ନ:

ମୁହଁ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରତାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, ତେଣୁ ମୁହଁର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ମୁହଁର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଯାଣନ୍ତୁ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ।

ଉଜ୍ୟଲତା ଏବଂ ଗୋରାପଣ ପାଇଁ ଘରୋଇ ଉପଚାର :

୧. ମେହେନ୍ଦି ପାଉଡର ଏବଂ ପୁଦିନା ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଫୁଟାନ୍ତୁ । ଏଥିରୁ ବାହାରିବା ବାଷ୍ପକୁ ମୁହଁରେ ନେଲେ ଏହା ଗୋରାପଣ ବଢାଏ।

୨. ତରଭୁଜର ଚୋପାକୁ ମୁହଁରେ ମାଲିସ କଲେ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ବାଟି ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ମୁହଁର ଔଜ୍ୱଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।

୩. ତରଭୁଜ ରସ ଏବଂ କ୍ଷୀରକୁ ୪:୧ ଅନୁପାତରେ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ମାଲିସ କରଂତୁ । ଏହା ମୁହଁକୁ ସଫା ରଖେ ।

୪. କିଛି ସେଓକୁ ବାଟି ସେଥିରୁ ରସ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ । ଏଥିରେ ମୁଲତାନି ମାଟି ଏବଂ ଚିନା ବାଦାମ ଗୁଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ।  ମୁହଁରେ ଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ୩୦ ମିନଟ ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ଔଜ୍ୱଲ୍ୟ ଭୃଦ୍ଧି କରାଇବା ।

୫. ଆଳୁକୁ  ବାଟି  ସେଥିରୁ ରସ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୁଲତାନି ମାଟି, ମହୁ ଏବଂ ଏହି ରସକୁ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ମୁହଁର ଔଜ୍ୱଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ।

୬. ଟମାଟୋ ରସ ଏବଂ ଗାଜର ରସକୁ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ମୁହଁର ଔଜ୍ୱଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

୭. କିଛି ଚିନିକୁ ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ୧୦ ମିନଟ ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ମୁହଁର ଔଜ୍ୱଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଏ ।

୮. କିଛି ଚନ୍ଦନ ପାଉଡର ଏବଂ ଚିନା ବାଦାମ ଗୁଣ୍ଡକୁ କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ମୁହଁର ଗୋରାପଣ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ।

୯. ବାଦାମ (ଆଲମଣ୍ଦ) ଗୁଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଏବଂ ୨ ଚାମଚ କ୍ଷୀରକୁ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ । ଶୁଖିଗଲା ପରେ ମୁହଁରୁ ତାହାକୁ ଶୁଖିଲା ବାହାର କରନ୍ତୁ । କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁହଁ କୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।ଏହା ମୁହଁର ଗୋରାପଣ ବୃଦ୍ଧି କରି ଥାଏ ।

୧୦.  ତରଭୁଜ ରସ, ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଏବଂ କ୍ଷୀରକୁ ସମାନ ପରିମାଣରେ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।ଏହା ଶୁଷ୍କ ମୁହଁକୁ ଭଲ ମୁସ୍ତରାଇଜ ଦେବ।

୧୧. ଚିନି, ମହୁ, ଦହି ଏବଂ  ଅଣ୍ଡା କେଶରକୁ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ମାରିଲେ ଏହା ମାସ୍କ ଭଳିଆ କାମ କରେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁହଁ କୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

୧୨. ଲୁଣକୁ କ୍ଷୀର ସହ ମିଶାଇ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ଵରୁ ମୁହଁରେ ମାରି ୨୦ ମିନଟ ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ମୁହଁର ନମନିଅତା ବୃଦ୍ଧି କରେ

୧୩. ଧନିଆ ଫଳକୁ ବାଟି କାକୁଡି ରସ ସହ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ସବୁଦିନ ଲଗାଇଲେ ମୁହଁର  ନମନିଅତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

୧୪. ପ୍ରତିଦିନ ଦେହ ଏବଂ ମୁହଁରେ କ୍ଷୀର ମାଲିସ କଲେ ,ମୁହଁର ଔଜ୍ୱଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।

୧୫. ବେସନ, ହଳଦୀ, ଲେମ୍ବୁ ରସ, କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦହି କୁ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ମରାନ୍ତୁ । ୨୦-୩୦ ମିନଟ ପରେ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ମୁହଁର ଔଜ୍ୱଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।

୧୬. କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ  ଟମାଟୋ ରସ ସହ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ମାଲସ କଲେ ଏହା ମୁହଁର ଗୋରାପଣ ବଢ଼ାଇ ଥାଏ ।

୧୭.ସେଓର ଚୋପାକୁ ମୁହଁରେ ମାଲିସ କରି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ମୁହଁର ସତେଜ ଆଣିଥାଏ ।

୧୮.ଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ଡ, ଚୀନ ବାଦାମ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରକୁ ମିଶାଇ ଏକ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ମୁହଁରେ ମାଲିସ କଲେ ମୁହଁର ଚର୍ମ ସୁଦୃଢ ରହିବ ।

୧୯. କିଛି କଦଳୀକୁ ବାଟି ସେଥିରେ ମହୁ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ । ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ମୁହଁର ଗୋରାପଣ ବଢ଼ାଏ ।

୨୦. କିଛି ସେଓକୁ କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ବାଟି ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ମୁହଁରୁ ତୈଳାକ୍ତ ଅଂଶ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ।

ଅଟାର ଉପକାରିତା :

୧. କିଛି ଅଟାକୁ ୨ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏବଂ ୨ ଚାମଚ ମହୂ ସହ ମିଶାଇ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ୧୦-୧୫ ମିନଟ ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ମୁହଁକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହ ମୁହଁର ଔଜ୍ୱଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।

୨. ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଅଟା, ଏକ ଚାମଚ ଭିନେଗାର ଏବଂ ଏକ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ମିଶାଇ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ମୁହଁର ଔଜ୍ୱଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।

୩. କିଛି ଅଟାକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ଗରମ କରି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଏଥିରେ କିଛି ମହୁ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲେପ ଦିଅନ୍ତୁ ।୨୦-୩୦ ମିନଟ ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।ଏହା ଦ୍ଵାରା ମୁହଁର ଔଜ୍ୱଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।

୪. ୨ ଚାମଚ ଅଟା,୧ ଚାମଚ ମହୁ,୨ ଚାମଚ ଚୀନ ବାଦାମ ତେଲ ଏବଂ କିଛି ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ ମିଶାଇ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ମୁହଁରେ ଲେପ କରି ୧୫-୨୦ ମିନଟ ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ମୁହଁକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଔଜ୍ୱଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।

୫. ଅଟାକୁ ଗୋଲାପ ଜଳ ସହ ମିଶାଇ ମୁହଁ କିମ୍ବା ବେକ କିମ୍ବା ଦେହରେ ମାରିଲେ, ଏହା ତୈଳାକ୍ତ ଅଂଶ ଦୂର କରିଥାଏ ।

ମୁଗ ଡାଲିର ଉପକାରିତା :

ମୁଗ ଡାଲୀକୁ ବାଟି ଗୁଣ୍ଡ କରି ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ । ଏହା କୁ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ସାବୁନ ଭଳିଆ କାମ କରେ ।

୧ ଚାମଚ ମୁଗଡାଲି ଗୁଣ୍ଡ, ୧ ଚାମଚ ଚନ୍ଦନ ପାଉଡର ଏବଂ ୨ ଚାମଚ କାକୁଡି ରସକୁ  ମିଶାଇ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।ଏହାକୁ ମୁହଁରେ ମାରି ୧୫ ମିନଟ ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।ଏହା ମୁହଁକୁ ସଫା ରଖିବା ସହ ମୁହଁର ଗୋରାପଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।

ମସୁର ଡାଲୀର ଉପକାରିତା :

୧. କିଛି କମଳା ଚୋପାକୁ ଶୁଖାଇ ରଖନ୍ତୁ।ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ମସୁର ଡାଲୀକୁ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ । ସକାଳେ ଶୁଖିଲା କମଳା ଚୋପାକୁ ସିଝାଇ ଭିଜା ମସୁର ଡାଲୀ ସହ ମିଶାଇ ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ମୁହଁରେ ମାରି କିଛି ସମୟ ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ମୁହଁର ଗୋରାପଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।

୨. ୧ ଚାମଚ ମସୁର ଡାଲୀ, ୧ ଚାମଚ ବେସନ ଏବଂ ୧ ଚାମଚ ହଳଦୀକୁ କିଛି କ୍ଷୀରରେ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ।  ସକାଳେ ଏହାକୁ ବାଟି ମୁହଁରେ ଲେପ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ୨୦ ମିନଟ ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ମୁହଁକୁ ସଫା ରଖିବା ସହ ମୁହଁରୁ ବ୍ରଣ ଏବଂ ଦାଗ ଦୂର କରେ ।

୩. କିଛି ମସୁର ଡାଲୀକୁ କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହ ବାଟି ଗୋଲାପ ଜଳ ସହ ମିଶାଇ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ମୁହଁରେ ଲେପ କରି ୧୫ ମିନଟ ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ମୁହଁର ସତେଜତା ବୃଦ୍ଧି କରେ।

ଗୋରା ହେବାର ଘରୋଇ ଉପାୟ:

୧. କିଛି ମସୁର ଡାଲୀକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଅଣ୍ଡା କେଶରରେ ମିଶାଇ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଦିନ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମିଶ୍ରଣରୁ ୨-୩ ଚାମଚ ସହ ଦୁଇ ଠୋପା ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏବଂ ୧ ଚାମଚ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ । ୩୦ ମିନଟ ପରେ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିପରି ମାଲିସ କରିବ ଦ୍ଵାରା ଏହା ଗୋରାପଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।

୨. ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମସୁର ଡାଲୀକୁ ବିଜେ ଶୁଆନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଏହାକୁ ବାଟି ସେଥିରେ ଗୋଲାପ ଜଳ ମିଶାଇ ଦେହରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଶୁଖିବା ପରେ ଗାଧୁଆନ୍ତୁ ।

୩. ପ୍ରତେକ ଦିନ କାକୁଡି ରସରେ ଦେହକୁ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଗୋରାପଣ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

୪. ସବୁଦିନ ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦେହରେ ଚୀନ ବାଦାମ ତେଲ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଗୋରାପଣ ବୃଦ୍ଧିରେ ଭଲ କାମ ଦିଏ ।

୫. ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ସେଓ ଖାଇ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ ।

୬. ସେଓକୁ ବାଟି ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।

୭. ୬-୭ ଚାମଚ ସେଓ ରସକୁ ୪-୫ ଠୋପା ଗୋଲାପ ଜଳ ସହ ମିଶାଇ ସବୁଦିନ ମୁହଁରେ ମାଲିସ କଲେ ଗୋରାପଣ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ।

୮. କିଛି ସେଓର ଖଣ୍ଡକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ମୁହଁରେ ମାଲିସ କଲେ ମୁହଁର ଗୋରାପଣ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ।

ଦାଗ ଦୂର କରିବ ପାଇଁ ଘରୋଇ ଉପଚାର :

୧. ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ହଳଦୀ କୁ ବାଟି ମୁହଁର ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ୨୦ ମିନଟ ପରେ ଦି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ଏମିତି କରିବ ଦ୍ଵାରା ମୁହଁର ଦାଗ ଦୂର ହୁଏ ।

୨. ମୁହଁରେ ଦହି, ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏବଂ ଜବାର ଅଟାର ପେଷ୍ଟ ଲଗାଇଲେ ମୁହଁରୁ ଦାଗ ଦୂର ହୁଏ ।

୩. ଡାଳିମ୍ବ ଚୋପାକୁ ବାଟି କ୍ଷୀର ସହ ମିଶାଇ ମୁହଁର ଲଗାନ୍ତୁ । ୧୦-୧୫ ମିନଟ ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

୪. ମସୁର ଡାଲୀକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି କ୍ଷୀର ସହ ମିଶାଇ ମୁହଁର ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ୨୦-୩୦ ମିନଟ ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

୫. ପ୍ରତେକ ଦିନ କ୍ଷୀର ଏବଂ ହଳଦୀ ପାଉଡରକୁ ମିଶାଇ ମୁହଁର ମାରିଲେ ଦାଗ ଦୂର ହୁଏ ।

୬. ମୂଳା ରସ କୁ ଦହି ସହ ମିଶାଇ ମୁହଁର ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ୨୦-୨୫ ମିନଟ ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ମୁହଁ ସ୍କିନ ଲୁଚା ଦୂର ପାଇଁ ଘରୋଇ ଯତ୍ନ:

୧. କ୍ଷୀର ସର କିମ୍ବା ଘିଅକୁ ମୂଳା ରସ ସହ ମିଶାଇ ମୁହଁର ଲଗାନ୍ତୁ ।୩୦ ମିନଟ ପରେ ମୁହଁ କୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ମୁହଁରେ ଲୁଚା ଦୂର କରେ ।

୨. ପ୍ରତେକ ଦିନ ମୁହଁକୁ ନଡ଼ିଆ ପାଣିରେ ଧୋଇଲେ ମୁହଁ ଦାଗ ଦୂର ହେବ ସହ ଗରପଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ କରିବ ଦ୍ଵାରା ମୁହଁରେ ଲୁଚା ଦୂର ହୁଏ ।

ଶୀତଋତୁରେ ମୁହଁର ପ୍ରାକୃତିକ ଘରୋଇ ଯତ୍ନ:  

୧.ମୁହଁ ସଫା : ଦହି ସହ କିଛି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।୫ ମିନଟ ପରେ ସୁଖୀ ଗଲାପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଖିଲା କପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବେ ପୋଛି ନିଅନ୍ତୁ  ।

୨.ମାଲିସ : ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା ପରେ କ୍ଷୀର ସରଏବଂ ଚୀନ ବାଦାମ ତେଲକୁ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ । ୫ ମିନଟ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁହଁର ତଳୁ ଉପରକୁ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ ।

୩.ବାଷ୍ପ : ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ତାର ବାଷ୍ପକୁ ଚାଦର ଘୋଡେଇ ମୁହଁରେ ନିଅନ୍ତୁ । କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁହଁକୁ କପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଫେସ ପ୍ୟାକ :

ତୈଳାକ୍ତ ମୁହଁ ପାଇଁ :୨ ଚାମଚ ମୁଲତାନି ମାଟି,ଅଧା ଚାମଚ ମହୁ ଏବଂ ଅଧା ଚାମଚ ଗୋଲାପ ଜଳ ମିଶାଇ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ସୁଖୀ ଗଲାପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଶୁଷ୍କ ମୁହଁ ପାଇଁ :୧ ଚାମଚ ଶୁଖିଲା କମଳା ଚୁପରେ ଗୁଣ୍ଡ ସହ କିଛି ଗୋଲାପ ଜଳ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ମାରି ୧୦-୧୫ ମିନଟ ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଫେସ ପ୍ୟାକ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁହଁକୁ କିଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିହନକୁ ଭଲ ଭାବେ ପୋଛି କିଛି ମସ୍ତରଇଜର ଲଗାନ୍ତୁ। ଶୀତଦିନେ ଏପରି ଫେସ ପ୍ୟାକ ୧୫ ଦିନରେ ଥରେ କରନ୍ତୁ ।

ମୁହଁ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରତାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, ମୁହଁର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଯାଣନ୍ତୁ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର

ଯାଣନ୍ତୁ ଯୋଗ ର ଉପକାରିତା

Related posts

ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେବିସି ର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ?

ENO Beuro

ଜାଣନ୍ତୁ ଶରୀର ପ୍ରତି ସୋରିଷ ତେଲ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ

ENO Beuro

Ratha Yatra, The Grand Festival Is Held On Asadha Sukla Dwitiya

ENO Beuro

Leave a Comment