ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ପାଳଙ୍ଗ ବରା

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ :-

ପାଳଙ୍ଗ-୩୦୦ ଗ୍ରାମ, ଅଟା- ୮୦ ଗ୍ରାମ, ବେସନ-୪୦ ଚାମଚ, ସୁଜି- ୪୦ ଚାମଚ, ଅଦା- ୨ ଚାମଚ, ରସୁଣ- ୨ ଚାମଚ, କଂଚା ଲଙ୍କା- ଅଧା ଚାମଚ, ଜିରା- ୧ ଚାମଚ, ହଳଦୀ- ଅଧା ଚାମଚ, ବେକିଙ୍କ ସୋଢା- ଅଧା ଚାମଚ, ଲୁଣ- ୧ ଚାମଚ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ- ୧ ଚାମଚ, ଧନିଆ ପତ୍ର- ୨ ଚାମଚ, ଲେମ୍ବୁ ରସ- ୧ ଚାମଚ, କ୍ରିମ- ୧ ଚାମଚ, ତେଲ-୨ଚାମଚ, ପାଣି- ୫୦ ମିଲି ।

ପ୍ରଣାଳୀ :-

ଏକ ବାଉଲରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପକାଇ ଭଲଭାବେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଭଲଭାବେ ମିଶାଇବା ପରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣରୁ କିଛି ହାତରେ ନେଇ ଟିକି ଆକାରର ଦିଅନ୍ତୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକବୁ ଷ୍ଟିମ ଦେବା ପାଇଁ ୨୦ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟିମରରେ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ପାଳଙ୍ଗ ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ କେଚଅପ ସହିତ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ ।

ପଢନ୍ତୁ ;

ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏଗଲେସ ଟମାଟୋ ଅମଲେଟ

ଏକ ବାଉଲରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପକାଇ ଭଲଭାବେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ - 91%

91%

ଭଲଭାବେ ମିଶାଇବା ପରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣରୁ କିଛି ହାତରେ ନେଇ ଟିକି ଆକାରର ଦିଅନ୍ତୁ - 88%

88%
89.5%

Very Good!

ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ପାଳଙ୍ଗ ବରା

ପାଳଙ୍ଗ-୩୦୦ ଗ୍ରାମ, ଅଟା- ୮୦ ଗ୍ରାମ, ବେସନ-୪୦ ଚାମଚ, ସୁଜି- ୪୦ ଚାମଚ, ଅଦା- ୨ ଚାମଚ, ରସୁଣ- ୨ ଚାମଚ, କଂଚା ଲଙ୍କା- ଅଧା ଚାମଚ, ଜିରା- ୧ ଚାମଚ, ହଳଦୀ- ଅଧା ଚାମଚ, ବେକିଙ୍କ ସୋଢା- ଅଧା ଚାମଚ, ଲୁଣ- ୧ ଚାମଚ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ- ୧ ଚାମଚ, ଧନିଆ ପତ୍ର- ୨ ଚାମଚ, ଲେମ୍ବୁ ରସ- ୧ ଚାମଚ, କ୍ରିମ- ୧ ଚାମଚ, ତେଲ-୨ଚାମଚ, ପାଣି- ୫୦ ମିଲି । 

No Votes Yet

You're not rated yet