Loading...

ଦୈନଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସାବୁନର ରହିଛି ଅନେକ କ୍ଷତିକାରକ ଗୁଣ

ଦୈନଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସାବୁନର ରହିଛି ଅନେକ କ୍ଷତିକାରକ ଗୁଣ

ଅନେକ ସାବୁନ ଚେହେରାକୁ କୋମଳ ଆଉ ମୁଲାୟମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ଶୁଷ୍କ କରିଦିଏ।

ଅନେକ ସାବୁନ ଚେହେରାକୁ କୋମଳ ଆଉ ମୁଲାୟମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ଶୁଷ୍କ କରିଦିଏ। ସାବୁନ ଭେଜିଟେବଲ ଅଏଲ୍, ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ପୋଟାସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଆଦିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଯାହା ତ୍ୱଚାର ପି.ଏଚ୍ ଲେଭେଲ୍ କମ କରିଦିଏ। ଅନେକ ସାବୁନରେ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଯାହା ତ୍ୱଚାର କୋମଳତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସାବୁନରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ତ୍ୱଚା ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଏହା ସ୍କିନକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ। ଏହିସବୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ସ୍କିନ ଟାଇପ ଅନୁସାରେ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସାବୁନଗୁଡ଼ିକରେ ମିଲ୍କ, କ୍ରିମ୍ ବା ଗ୍ଲିସେରିନ ଆଦି ଥାଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ତ୍ୱଚାର ଚମକ ଏବଂ କୋମଳତା ବଜାୟ ରଖେ।

Ratnamani Maharana

Shakespeare, in the beautiful garden, among the party. Some of the hall: in fact she was ever to.