ବିଶୁଦ୍ଧ ମହୁ ଜାଣିବାର କେତୋଟି ସରଳ ଉପାୟ….

how you know the pure honey

ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ କୋଣସି ଜିନିଷ ବିଶୁଦ୍ଧ   ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ତେବେ ଆମର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ କିଛି ବସ୍ତୁ ଏପରି ଅଛି ଯାହା ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତୁର ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ।  ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ମହୁକୁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ । ଏହାକୁ କାଚପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ବହୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ଆଜି ଜାଣିବା ଶୁଦ୍ଧ ମହୁର ଚିହ୍ନଟ କରିବାର କିଛି ଘରୋଇ ପ୍ରଣାଳୀ  ସମ୍ପର୍କରେ….

୧) ମହମବତୀକୁ ମହୁରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ ଯଦି ଏହା ଜଳେ, ତେବେ ଏହା ଅସଲି ମହୁ ବୋଲି ଜାଣିବେ ।
୨) କିଛି ମହୁକୁ ନେଇ କୁକୁରକୁ ଖୁଆନ୍ତୁ । କୁକୁର ମହୁ ଖାଏ ନାହିଁ ଯଦି ଏହି ମହୁକୁ ସେ ଖାଇବା ନାହିଁ ତେବେ ଏହା ଶୁଦ୍ଧ ମହୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ।


୩)ଶୁଦ୍ଧ ମହୁ ଗରମରେ ତରଳେ ଓ ଶୀତରେ ବସିଯାଏ।

୪) ଦିଆସିଲି କାଠିକୁ ମହୁରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଆସିଲି ଡବାରେ ଆଣି ଘଷନ୍ତୁ । ମହୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ କାଠି ଜଳି ଉଠିବ ।

୫)ଏକ ବିନ୍ଦୁ ମହୁ ଆଣି ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳି କିମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଳି ମଝିରେ ରଖି ଦଳନ୍ତୁ । ଶୁଦ୍ଧ ମହୁ ଚର୍ମରେ ଶୋଷିଯିବ ।
୬)ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ କିଛି ପାଣି ନେଇ ସେଥିରେ କିଛି ଟୋପା ମହୁ ପକାନ୍ତୁ । ଶୁଦ୍ଧ ମହୁ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ପାଣି ତଳେ ବସିଯିବ ।

ପଢନ୍ତୁ: ରାତିରେ କାକୁଡି ଖାଉଥିଲେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ

Related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More