କିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ହାତ ଧରିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କାହିଁକି ନାଁ ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଗଭୀରତା ଜଣାପଡିଥାଏ;ଜାଣନ୍ତୁ ?

ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଆପଣ କିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ହାତ ଧରିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି  ? କାହିଁକି ନାଁ ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଗଭୀରତା ଜଣାପଡିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଭାବପ୍ରବଣକୁ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ , ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗୀଭଙ୍ଗୀ ଆପଣଙ୍କ ଭଲପାଇବାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ  ।ଏହା ମଧ୍ୟରେ ହାତ ଧରିବା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କଥା । ଯଦି ଜଣକର ହାତ ଉପରେ ଅନ୍ୟଜଣକର ରହିଛି । ତେବେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଅଟେ ।

  • ଯଦି ହାତ ଉପରେ ହାତ ଧରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ ପ୍ରଗାଢତା ରହିଛି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଗଭୀରତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ  । ଏଥିରୁ ଏହା ଜଣାପଡିଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ  । ତା’ସହିତ ସେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ନିଜ ଭଲପାଇବାକୁ ଜଣାଇବାରେ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ  । ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ  ।
  • ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କରୁଛନ୍ତି  । ତେବେ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ ଗଭୀର  । ତା’ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅସାଧାରଣ  । ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଭଲପାଇବା ବାନ୍ଧି ହୋଇରହିଛି  ।

  • ଯଦି ଆପଣ ଏହିଭଳି ହାତକୁ ଧରୁଛନ୍ତି , ତେବେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜରରେ ଦେଖିବାକୁ ଡରିବେ  । କାରଣ ଏପରି ହାତ ଧରିବା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ  । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଲୋକ ନଜରରେ ଏତେ ଆସିବ ନାହିଁ  ।

  • ଏପରି ହାତ ଧରିବା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ନିବିଡତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ  । ଏହା ହାତ ଧରିବାର ଏକ ସରଳ ଉପାୟ  । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର କୋମଳତା ଓ ମିଠାପଣର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ  ।

ପଢନ୍ତୁ ;

ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ମଦ୍ୟପାନ ସମୟରେ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ! ଜାଣନ୍ତୁ

Related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More