Loading...

ଅର୍ଥନୀତିରେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ନୋବେଲ

ଅର୍ଥନୀତିରେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ନୋବେଲ

ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା । 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ମିଳିବ ୨୦୨୧ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ।

ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା । 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ମିଳିବ ୨୦୨୧ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର । ଚଳିତ ଥର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେଭିଡ କାର୍ଡ, ଯୋଶୁଆ ଆଙ୍ଗ୍ରିଷ୍ଟ, ଗୁଇଡୋ ଇମ୍ବେନ୍ସଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୋବେଲ । 

ପଢନ୍ତୁ: ଆଜି ବି ହରଭାଇଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ଓଡିଶା

Ratnamani Maharana

Shakespeare, in the beautiful garden, among the party. Some of the hall: in fact she was ever to.