LIFESTYLE

ଦଉଡ଼ି ଡିଆଁ ଖେଳି, ସରଳ ଏବଂ ଅଧିକ ଲାଭ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାୟାମର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ

By ENO Beuro

July 08, 2018

ନିୟମିତ ରୂପେ ବୟାମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ଦରକାର । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କମ ସମଯ ଭିତରେ ଅଧିକ ଲାଭଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାୟମ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ଦଉଡ଼ି ଡିଆଁ ବା ସ୍କିପିଂ ଠାରୁ ବଳି ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାୟାମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ନିୟମିତ ରୂପେ ଦଉଡ଼ି ଡିଆଁ ଖେଳି, ସରଳ ଏବଂ ଅଧିକ ଲାଭ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାୟାମର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ ସମୟସୀମା କିଛି ନାହିଁ କି ବୟସସୀମା ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ । ଆପଣ ଏହାକୁ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରିପାରିବେ ।

ଉପକାରିତା:

କେତେବେଳେ ଓ କେମିତି କରିବେ:

ପଢନ୍ତୁ ମୁଭି ନ୍ୟୁଜ ବିଷୟରେ  ।