Recipes & Food

ଖରାଦିନେ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ “ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଲସି”, ଆଜି ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପିଅନ୍ତୁ!

ପିଲା ଠାରୁ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଲସି ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦହିରେ ପ୍ରସ୍ତତ ଲସି ତ ସବୁବେଳେ ପିଉଥିବେ। ତେବେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଲସି କେବେ ପିଇଛନ୍ତି କି ? ଯଦି ନା ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ।

ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ-

ସାମଗ୍ରୀ-

ଦହି- ୩୯୦ ଗ୍ରାମ,ଫ୍ରେସ କ୍ରିମ- ୬୫ ଗ୍ରାମ ,ଗୋଲାପ ଜଳ- ୨ ଚାମଚ ,ଚିନି- ୧୨୫ ଗ୍ରାମ ,ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ- ୩୫୦ ଗ୍ରାମ ,ପୋଦିନା ପତ୍ର- ଗାର୍ନିଶ କରିବା ପାଇଁ

ପ୍ରଣାଳୀ-

ବ୍ଲେଣ୍ଡରରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପକାଇ ଏହା ସ୍ମୁଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଏକ ଗ୍ଲାସରେ ଢାଳି ପୋଦିନା ପତ୍ର ସହିତ ଗାର୍ନିଶ କରନ୍ତୁ।

ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଲସି । ଏହାକୁ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ।

ପଢନ୍ତୁ ; ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବାର ମହତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ!

Related posts

ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ‘ମେଥି ପନୀର୍‌’, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ

ENO Beuro

ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ପାଳଙ୍ଗ ବରା

ENO Beuro

ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କୋପ୍ତା! ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ

ENO Beuro

1 comment

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More