ଖରାଦିନେ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ “ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଲସି”, ଆଜି ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପିଅନ୍ତୁ!

ପିଲା ଠାରୁ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଲସି ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦହିରେ ପ୍ରସ୍ତତ ଲସି ତ ସବୁବେଳେ ପିଉଥିବେ। ତେବେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଲସି କେବେ ପିଇଛନ୍ତି କି ? ଯଦି ନା ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ।

ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ-

ସାମଗ୍ରୀ-

ଦହି- ୩୯୦ ଗ୍ରାମ,ଫ୍ରେସ କ୍ରିମ- ୬୫ ଗ୍ରାମ ,ଗୋଲାପ ଜଳ- ୨ ଚାମଚ ,ଚିନି- ୧୨୫ ଗ୍ରାମ ,ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ- ୩୫୦ ଗ୍ରାମ ,ପୋଦିନା ପତ୍ର- ଗାର୍ନିଶ କରିବା ପାଇଁ

ପ୍ରଣାଳୀ-

ବ୍ଲେଣ୍ଡରରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପକାଇ ଏହା ସ୍ମୁଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଏକ ଗ୍ଲାସରେ ଢାଳି ପୋଦିନା ପତ୍ର ସହିତ ଗାର୍ନିଶ କରନ୍ତୁ।

ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଲସି । ଏହାକୁ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ।

ପଢନ୍ତୁ ; ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବାର ମହତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ!

Related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More