Tag : ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ଶୁଳ୍କ

News

ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବନି : ଏଚଡ଼ିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କ

ENO Beuro
ଏଚଡ଼ିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ , ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ହେଉଥିବା ଆରଟଇଜିଏସ୍, ଏନଇଏଫଟି ନେଣଦେଣକୁ ମାଗଣା କରିଦେଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗାମୀ ମାସରେ ଚେକ୍ ଜରିଆରେ