Tag Archives: ଅବସାଦ

Archives

  • ଅବସାଦ ମଣିଷର ବଡ ଶତ୍ରୁ, ଅବସାଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ କେତେକ ଉପାୟ

    ଅବସାଦ ମଣିଷର ବଡ ଶତ୍ରୁ, ଅବସାଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ କେତେକ ଉପାୟ

    ଅବସାଦ ଦୂର କରିବ ବ୍ରେକ୍ ଫାଷ୍ଟ: ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତ ମୟ ଜୀବନରେ ଅବସାଦ ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସାଧାରଣ କଥାରେ ପରିଣତହୋଇଗଲାଣି । ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ଲାଗି କେତେକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁପଡିଥାଏ । ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟମିତ ବ୍ରେକ୍ ଫାଷ୍ଟ ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ସକାରାତ୍ମକ ରହିଥାଏ । ଫଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟେନସନ ଠାରୁ ଅନେକାଂଶରେ ଦୂରରେ ...