• Home
  • ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ସଫୀର କରିମ
News

ତାମିଲନାଡୁର ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ସଫୀର କରିମ ଗିରଫ, କାରଣଟି ବଡ ନିନ୍ଦନୀୟ

Krishna Kumar Manoj
ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ସଫୀର କରିମ ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗିରଫ ହେଲେ । ଚେନ୍ନାଇର ଏଗମୋର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନର ମେନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣେ ତାମିଲନାଡୁ କ୍ୟାଡରର ଟ୍ରେନି ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More