Tag : ଓମ ପ୍ରସାଦ

ଶ୍ରୀ ମହିମାମଣୀ ପ୍ରଡକ୍ସନର ପ୍ରଥମ ଅବଦାନ ପୌରାଣିକ ଚଳଚିତ୍ର “ମା ଧାମରାଇ”

ENO Beuro
ଶ୍ରୀ ମହିମାମଣୀ ପ୍ରଡକ୍ସନର ପ୍ରଥମ ଅବଦାନରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଏକ ଚଳଚିତ୍ର । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମରାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେବୀ ମା ଧାମରାଇଙ୍କ ମହିମା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନିଛକ ଓଡିଆ ପୌରାଣିକ ଚଳଚିତ୍ର “ମା

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More