Tag : ଡିଆରଡିଓ

News

ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବୋଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ଦ୍ଵାରା ଚାନ୍ଦିପୁରରୁ ନିର୍ଭୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ

ENO Beuro
ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ପରିକ୍ଷଣ ବିଫଳ ହେବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବୋଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (ଡିଆରଡିଓ) ଏବେ ସ୍ଵଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ସବସୋନିକ କ୍ରୁଜ ମିଜାଇଲ ନିର୍ଭୟର ଆଉ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ