Tag : ତମନ୍ନା ବୈଶ୍ୟ

Celebs News

ଓଡିଆ ନାୟିକା ତମନ୍ନା ବୈଶ୍ୟ ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଛା

ENO Beuro
ଓଡିଆ ନାୟିକା ତମନ୍ନା ବୈଶ୍ୟ ଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଛା । ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ । ମାରଓ୍ଵାଡି ପରିବାରର ଝିଅ ତମନ୍ନାଙ୍କର ଓଡିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ