Tag : ପ୍ରତିଦିନର ଭୋଜନ

LIFESTYLE

ପ୍ରତିଦିନର ଭୋଜନ କେମିତି କରିବେ ତା ଉପରେ କିଛି ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ

ENO Beuro
ପ୍ରତିଦିନର ଭୋଜନ କେମିତି କରିବେ ତା ଉପରେ କିଛି ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରତିଦିନ ଠିକ ସମୟରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ । ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାଇ ଖାନ୍ତୁ । ଭୋଜନ କରିବାର