Tag : ବରୁଣ ଧଓ୍ଵନ

Bollywood

ତାପସୀ ପାନୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଛବି “ଜୁଡଓ୍ଵା-୨” ପାଇଁ

ENO Beuro
‘ପିଙ୍କ’ ଓ ‘ନାମ୍‌ ଶବାନା’ ଭଳି ଦମଦାର ଚଳଚିତ୍ର ରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିବା ତାପସୀ ପାନୁ ଏବେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ହିନ୍ଦୀ ଛବି ‘ଜୁଡଓ୍ଵା-୨’ ପାଇଁ।  ସେ