Tag : ବିଶ୍ଵ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଜ ଅଫ ଡୁଇଙ୍ଗ ବିଜନେସ

News

ବିଶ୍ଵ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଜ ଅଫ ଡୁଇଙ୍ଗ ବିଜନେସ ତାଲିକାରେ ଭାରତ ସ୍ଥାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ

ENO Beuro
ବିଶ୍ଵ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଜ ଅଫ ଡୁଇଙ୍ଗ ବିଜନେସ ତାଲିକାରେ ଭାରତ ସ୍ଥାନ ଆହୁରି ଉଠିବ । ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଦେଶକୁ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଏକକ ପରୋକ୍ଷ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିଏସଟି ହିଁ