Tag : ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶାହା

News

“ୟସ୍ ସାର୍” ଏବଂ “ୟସ୍ ମ୍ୟାଡମ୍” ଭଳି ଶବ୍ଦରେ ନାହିଂ ଦେଶ ଭକ୍ତି – ବିଜୟ ଶାହା

ENO Beuro
“ୟସ୍ ସାର୍” ଏବଂ “ୟସ୍ ମ୍ୟାଡମ୍” ଭଳି ଶବ୍ଦରେ ନାହିଂ ଦେଶ ଭକ୍ତି । ଦେଶଭକ୍ତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ “ଜୟ ହିନ୍ଦ୍” କହିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ