Tag : 20 rupees coin interduce in may

News

ମେ ସୁଦ୍ଧା ବଜାରକୁ ଆସିବ ନୂଆ ୨୦ ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା

Ratnamani Moharana
ଏପ୍ରିଲ ୩୦ରୁ ଦେଶରେ ଅନେକ ନୂଆ   ସିରିଜ ମୁଦ୍ରା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୨୦ ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା । ତେବେ ନୂଆ ୧,୨,୫,୧୦ ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା