Tag : According to vastu bed dream in slipping time

VASTU

ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ

ENO Beuro
ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ ଆମେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଗଲେ ବହୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଉ । ନ ହେଲେ କିଛି ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଉ