Loading...

ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ସେୟାର କଲେ ଝିଅ ତ୍ୱିସାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଝଲକ

ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ସେୟାର କଲେ ଝିଅ ତ୍ୱିସାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଝଲକ

ଝିଅ ତ୍ୱିସା ନାରାୟଣର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ସେୟାର କରି ଆଦିତ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି କି, ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ନିଜକୁ ଖୁବ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଛୁଟି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି।