• Home
  • after bahubali kattapa to get wax statute
Entertainment

ଏକାଠି ହେବେ ବାହୁବଳୀ ଏବଂ କଟ୍ଟପା! ବାହୁବଳୀଙ୍କ ପରେ ମ୍ୟାଡାମ ତୁଷାଦ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ କଟ୍ଟପା

Krishna Kumar Manoj
ଏକାଠି ରହିବେ ବାହୁବଳୀ ଓ କଟ୍ଟପା । ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ବାହୁବଳୀର ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚରିତ୍ର କଟ୍ଟପା ଏବେ ଲଣ୍ଡନସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ମ୍ୟାଡାମ ତୁଷାଦ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ।ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏହି ଚରିତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More