Loading...

ୟୁକ୍ରେନ୍‌ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ରୁଷ୍‌କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପରିମାଣ ଭୋଗିବ ଚୀନ

ୟୁକ୍ରେନ୍‌ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ରୁଷ୍‌କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପରିମାଣ ଭୋଗିବ ଚୀନ

ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧର ତାତି। ଗମ୍ଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ୟୁକ୍ରେନର ସ୍ଥିତି। ଥମୁନି ଋଷ ୟୁକ୍ରେନ କୁଟନୀତିବାକ ଯୁଦ୍ଧ। କଥା ଏତିକିରେ ସରିନି। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଋଷ ଏବେ ଚୀନ୍‌କୁ ସାମରିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହାୟତା ମାଗିଛି ।