Loading...

ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ବଢିଲା ଏଲପିଜି ଦର

ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ବଢିଲା ଏଲପିଜି ଦର

ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ବଢିଲା ଏଲପିଜି ଦର । ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଅଏଲ ମାର୍କେଟିଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ କମର୍ସିଆଲ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ୪୧ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ।