Tag : Ananya

Movie News

୨୦୧୭ ଓଡ଼ିଆ ଛବି ରେ ନବାଗତା ନାୟିକାମାନଙ୍କର ଓଡିଆ ସିନେମା ଜଗତ ଯାତ୍ରା

ENO Beuro
୨୦୧୭ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ  ମୁକ୍ତିଲାଭ  କରିଛି ମୋଟ୍‌ ୧୭ ଓଡ଼ିଆ ଛବି । ଏବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜାନୁଆରି ୧ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭକରିଥିବା ଓଡିଆ ସିନେମା ‘ଗଡଫାଦର ’ ଓ ‘ନିଝୁମ ରାତିର ସାଥୀ’  ରୁୁ ।