Tag : anuskha sharma

Entertainment

ରିଲିଜ୍ ହେଲା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ଜିରୋର ଟ୍ରେଲର୍

ENO Beuro
ବଲିଊଡର କିଙ୍ଗ ଖାନ୍ ଶାହରୁଖ୍ ଅଭିନୀତ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ଜିରୋର ଟ୍ରେଲର୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ୩ ମିନିଟ ୧୪ ସେକେଣ୍ଡର ଟ୍ରେଲର ଶାହରୁଖଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଅନ୍ଦାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଫିଲ୍ମରେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା