Loading...

ଅତିକ ଅହମଦ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଶରୀରରେ ବାଜିଥିଲା ୧୪ ଗୁଳି

ଅତିକ ଅହମଦ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଶରୀରରେ ବାଜିଥିଲା ୧୪ ଗୁଳି

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅତିକ ଅହମ୍ମଦକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଅତିକ ଅହମ୍ମଦ ଓ ତା’ର ଭାଇ ଅଶ୍ରଫ୍ ଅହମ୍ମଦକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରୟାଗରାଜର ଏକ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଗୁଳିମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି।