Loading...

ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଫିକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ହେବ ବଡଦାଣ୍ଡ

ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଫିକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ହେବ ବଡଦାଣ୍ଡ

ବ୍ୟାବସାୟିକ ଘର ହେଉ କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘର, ରଙ୍ଗରେ ସମାନତା ଆଣିବାକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର । ଫିକା ହଳଦୀ ବଦଳରେ ଫିକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ସବୁ କୋଠା ।