Loading...

ଘରେ ବମ୍ବୁ ଗଛ ରଖୁଥିଲେ

ଘରେ ବମ୍ବୁ ଗଛ ରଖୁଥିଲେ

ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବମ୍ବୁ ଗଛକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଓ ଶୁଭ କୁହାଯାଏ । କୁହାଯାଏ କି ଘରେ ବମ୍ବୁ ଗଛ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ଭାଗ୍ୟ ଓ ବୈଭବ ଆସିଥାଏ ।