Tag : benefit of bitter ground

LIFESTYLE

ମଧୁମେହ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ “କଲରା” ! ଜାଣନ୍ତୁ କଲରା ଜୁସ୍ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଉପକାରୀ ଅଟେ?

ENO Beuro
କଲରା ଖାଇବାକୁ ପିତା ଲାଗିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ବେଶ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ପରିବା ତୁଳନାରେ କଲରାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରପୁର ଥାଏ। ଏହି ପରିବାଟିର ସ୍ୱାଦ ଯଦିଓ
LIFESTYLE

ଷ୍ଟୋନ ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ କଲରା ! ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଥିରେ ରହିଥିବା କେତେକ ଔଷଧିୟ ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ

ENO Beuro
କଲରା ଖାଇବାକୁ ପିତା ଲାଗିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ କଲରା ଖାଇବାକୁ କେତେକ ପିଲା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହଁ । କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ ।  ଜାଣନ୍ତୁ କଲରାରେ ରହିଥିବା କେତେକ ଔଷଧିୟ