Tag : benefit of cardamom

LIFESTYLE

ହୃତପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ସୁଧାର ଆଣିଥାଏ “ଗୁଜୁରାତି “, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଉପକାରୀ ଗୁଣ ବିଷୟରେ

ENO Beuro
ଗୁଜୁରାତିକୁ ସଧାରଣତଃ ଆମେ ମସଲା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । ଏହା ସୁଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମଧ୍ୟ । ଗୁଜୁରାତି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ । ଲୋକମାନେ ଗୁଜୁରାତିକୁ ମସଲାରେ