• Home
  • benefit of drinking water from copper vesel
LIFESTYLE

ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? ତମ୍ବା ବାସନରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ମିଳିଥାଏ ଅନେକ ଫାଇଦା! ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଫାଇଦା ସମ୍ପର୍କରେ

Krishna Kumar Manoj
ଆର୍ୟୁବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ,ତମ୍ବା ବାସନରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ସେବନ କରିବାଦ୍ଵାରା ଶରୀରରେ ଥିବା ବେମାର ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତମ୍ବାରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More