Tag Archives: benefit of olive oil

Archives

  • ଡାଇବେଟିସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ “ଅଲିଭ୍‌ ତେଲ”

    ଅଲିଭ୍‌ ତେଲର ଉପକାରୀ ଗୁଣ ଅଲିଭ୍‌ ତେଲର ବ୍ୟବହାର ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଗରମ ଦିନରେ ଏହା ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ।ଏହି ତେଲକୁ ଶରୀରର ସବୁ ଅଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅଲିଭ୍‌ ତେଲରେ ଏକ ଯୌଗିକ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଇନ୍‌ସୁଲିନ୍‌ ଝରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବା ସହିତ ଡାଇବେଟିସ୍‌କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ...