Tag Archives: Benefits of Aloe vera

Archives

  • ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଲୋବେରାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ

    ବଜାରରେ ନାନା ରକମର ଆଲୋବେରା କ୍ରିମ୍‌ ଉପଲବ୍ଧ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଏକ ଆଲୋବେରା ଗଛ ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରୁ ବହୁତ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଆଲୋବେରା କେବଳ ମୁହଁ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡିଏ  କାମରେ ଲାଗେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଲୋବେରାରୁ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପକାର ସବୁ ମିଳେ। ଆଲୋବେରାର ...