Tag : Benefits of Banana peel

LIFESTYLE

ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଦଳୀ ଚୋପାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ

ENO Beuro
ସବୁ ଫଳରେ ରହିଥାଏ କିଛି ନା କିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ । କଦଳୀ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଋତୁରେ ମିଳିଥାଏ ।  ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କଦଳୀ ଖାଇ ଏହାର ଚୋପାକୁ ଫୋପାଡି ଦେଇଥାଉ ।