Tag : Benefits of Lemon and mint sherbet

LIFESTYLE

ଖରାଦିନେ ଲେମ୍ବୁ-ପୋଦିନା ସର୍ବତ ପିଇବା ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଉପକାରୀ ଜାଣନ୍ତୁ ?

ENO Beuro
ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଖରାଦିନେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମୃଦ୍ୟୁପାନୀୟର ସାହାରା ନିଅନ୍ତି। ଏଥିରେ କେମିକାଲ ଥିବାରୁ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କେମିକାଲ୍ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାକୃତିକ ମୃଦ୍ୟୁପାନୀୟ ଲେମ୍ବୁ-ଚିନି ଓ ପୋଦିନା